Αγιοφάραγγο

Το Πεδίο

Ο αναρριχητής θα βρει 20 διαδρομές.

Εναέριο 360 κοντά στο πεδίο.

.

3D Απεικονισμένη του αναρριχητικού πεδίου.

Χάρτης προσέγγισης του πεδίου.