Αναρριχητικό πεδίο Γκιντίκι

Η 3Δ αναπαράσταση δειχνει μια επισκόπηση των Αναρριχητικών Τομέων.

Kissavos Gyntiki Sectors